Zasílat newsletter:

CEAG in Europe:


CEAG is a member of:
Transatlantic Law International,
The Law Firm Network

Fúze a akvizice

Již od svého založení v roce 1993 se společnost CEAG účastnila řady úspěšných obchodních projektů z oblasti fúzí a akvizic, zakládání společných podniků joint ventures, project manufacturing, privatizace, zakládání společností a start ups a právní otázky regulovaných odvětví (včetně licencí a povolení) a dalších investičních transakcí.

CEAG má zkušenosti jak s poskytováním právních a obchodních řešení regionálním i mezinárodním společnostem, tak se zastupováním prodávajících, kupujících a finančních i strategických investorů. Díky tomu může CEAG čerpat ze znalostí očekávání obou zastupovaných stran a identifikovat potencionální problémy, které by mohly obchodní transakci narušit nebo zdržet během vyjednávacího procesu.

Přestože má společnost CEAG sídlo v Praze, těší se silnému postavení ve střední a východní Evropě prostřednictvím CEAG Legal Exchange, které poskytuje společnosti CEAG dostatečnou kapacitu zajistit a koordinovat právní a obchodní transakce napříč celým regionem.

Společnost CEAG spolupracuje s klientem ve všech fázích procesu Prodávám/kupuji firmu,  i v ostatních typech transakcí včetně franšíz, a to zejména v následujících krocích:

 • vyhledání potencionálních akvizičních cílů
 • identifikace strategického kupujícíh
 • strukturování transakce
 • due diligence
 • disclosure (informační dokument) poskytovatele franšízy
 • projektové a akviziční financování
 • cenné papíry a obchodní podíly a jejich spoluvlastnictví a zajištění
 • návrhy kupní smlouvy
 • lokalizace master franšízové smlouvy / smlouvy pro nabyvatele franšízy
 • finanční dokumentace
 • vyjednávání transakce
 • uzavření transakce
 • podpora po uzavření transakce