Central European Advisory Group
cz / en / ger / fr / it / esp / rus / 中文

Fúze a akvizice / Due Diligence

Fúze & akvizice /
Due diligence

CEAG má zkušenosti jak s poskytováním právních a obchodních řešení regionálním i mezinárodním společnostem, tak se zastupováním prodávajících, kupujících a finančních i strategických investorů. Díky tomu může CEAG čerpat ze znalostí očekávání obou zastupovaných stran a identifikovat potencionální problémy, které by mohly obchodní transakci narušit nebo zdržet během vyjednávacího procesu.

Přestože má společnost CEAG sídlo v Praze, těší se silnému postavení ve střední a východní Evropě prostřednictvím CEAG Legal Exchange, které poskytuje společnosti CEAG dostatečnou kapacitu zajistit a koordinovat právní a obchodní transakce napříč celým regionem.

Společnost CEAG spolupracuje s klientem ve všech fázích procesu transakce, včetně stanovení hodnoty společnosti před samotným prodejem. Služby zahrnují zejména následující kroky:

 • vyhledání potencionálních akvizičních cílů
 • identifikace možného finančního nebo strategického kupce
 • strukturování transakce
 • due diligence
 • disclosure (oznamovací dopis) 
 • transakce s cennými papíry a obchodní podíly a jejich spoluvlastnictví a zajištění
 • návrhy kupní smlouvy
 • transakční dokumentace (smlouvy mezi akcionáři, smlouva o převodu obchodního podílu, atd.)
 • vyjednávání transakce
 • uzavření transakce
 • podpora po uzavření transakce

Due Diligence

CEAG poskytuje službu due diligence (právní audit) v rámci přípravy na úspěšný prodej společnosti nebo přímo v rámci trasakcí, včetně prodeje, spojení a rozdělení podniků, koupě movitých či nemovitých aktiv nebo pohledávek anebo investičních projektů. Poskytujeme zejména tyto služby (v závislosti na tom, zda pracujeme pro prodávajícího nebo kupujícího:

 • dodání due diligence dotazníku upraveného pro dané odvětví a konkrétní společnost a organizace firemní dokumentace dle okruhů due diligence dotazníku
 • příprava data roomu, včetně zpracování indexu a pravidel fungování data roomu (data room může být umístěn v prostorách CEAG)
 • zpracování due diligence zprávy, včetně analýzy rizik a jejich dopadů na transakci a její rizika
 • příprava oznamovacích dopisů (disclosure letter)
 • spolupráce s dalšími týmy due diligence (finance, daně, životní prostředí, atd.)

Kontakt Margareta Křížová, MBA