Central European Advisory Group
cz / en / ger / fr / it / esp / rus / 中文

JUDr. Pavel Kolesár, Ph.D.

JUDr. Pavel Kolesár, Ph.D.

JUDr. Pavel Kolesár, Ph.D.,  advokát, poskytuje právní poradenství zejména v oblastech:

  • pracovní právo
  • soudní spory a rozhodčí řízení
  • insolvence
  • právo nemovitostí
  • smluvní právo (příprava a připomínkování smluv)
  • občanské právo

Pan Kolesár působí rovněž jako stálý rozhodce zapsaný na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu u Hospodářské komory ČR a Agrární komory ČR. Rovněž je zapsán na seznamu rozhodců pro spotřebitelské spory vedený Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Dále se věnuje publikační a přednáškové činnosti, a to jako externí vyučující na katedře občanského práva Právnické fakulty UK v Praze a dále na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Též přednáší pro odbornou veřejnost.

Pan Kolesár absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (JUDr., 2007) a postgraduální studium na Stavební fakultě ČVUT v Praze (Ph.D., 2010). Dále vykonal zkoušku insolvenčního správce (2009) a dále zvláštní zkoušku insolvenčního správce pro úpadek finančních institucí (2009).

Hovoří česky a anglicky.