Central European Advisory Group
cz / en / ger / fr / it / esp / rus / 中文

Korporátní právo aneb vnitřní život obchodní společnosti

Korporátní právo aneb vnitřní život obch. spol.

CEAG poskytuje praktické a efektivní právní služby obchodním společnostem. Korporátní právní služby mohou zahrnovat běžné provozní záležitosti společnosti, ale někdy je třeba reagovat i na situace, které vybočují z běžného rámce podnikání. Pokud jste nenašli to, co potřebujete, zavolejte nebo napište nám.

 • zakládání obchodních společností a družstev
 • vypracování smluv mezi společníky a akcionáři (převody, zastavení obchodních podílů a akcií)
 • právní poradenství při změnách ve společnosti (snížení nebo zvýšení základního kapitálu, vklady do kapitálových fondů, přeměna společností, změny druhu či formy akcií
 • právní poradenství v korporátních záležitostech s mezinárodním prvkem (přeshraniční fúze, prodeje společností či podílů apod.)
 • právní služby pro statutární orgány obchodních společností
 • právní pomoc s vedením corporate governance a správou společností
 • právní poradenství ve vztazích mezi mateřskými a dceřinými společnostmi
 • smlouvy o výkonu funkce
 • komplexní zajištění valných hromad a příprava dokumentů
 • právní služby při vymáhání pohledávek
 • právní služby při reorganizaci či likvidaci obchodních společností
 • zastupování před rejstříkovými soudy a ve správních řízeních

Kontakt Mgr. Jana Kyselová