Central European Advisory Group
cz / en / ger / fr / it / esp / rus / 中文

Nemovitosti a stavební právo

Nemovitosti a stavební právo

Pro klienty zajišťujeme veškeré právní služby související s nemovitostmi, včetně prodeje, koupě a pronájmu. Dále CEAG zajišťuje právní služby v rámci investičních projektů, stavebního řízení apod.

  • předsmluvní poradenství (jednání o podmínkách transakce, prověření vlastnictví nemovitostí a smluvních partnerů)
  • asistence při vyjednávání podmínek smluv a jiné dokumentace, jejich příprava či revize (zejména smlouvy o převodu, směnné, zástavní, věcná břemena, předkupní právo)
  • stavební právo, inženýrské sítě, jednání s dotčenými orgány veřejné správy
  • nájem nemovitostí
  • vypořádání SJM a podílového spoluvlastnictví ve vztahu k nemovitostem
  • zastupování ve sporech o věcná a nájemní práva k nemovitostem
  • zastupování ve stavebních, katastrálních, daňových a souvisejících řízeních

Jednou vyřčená nabídka se v průběhu procesu vyjednávání již obtížně mění, proto je vždy vhodné předem prověřit původ nemovitosti i smluvního partnera (risk management audit, právní due dilligence), a to v národním i mezinárodním prostředí. V této souvislosti je kladen důraz především na obchodní a finanční kontext vyjednávání s cílem optimalizace finančních nákladů klienta. Při vědomí těchto informací se klient vyvaruje taktických a technických chyb při jednání s druhou stranou.

Kontakt JUDr. Pavel Kolesár, Ph.D.