Central European Advisory Group
cz / en / ger / fr / it / esp / rus / 中文

Obchodní smlouvy

Obchodní smlouvy

Komplexní právní poradenství při vyjednání obchodních případů, vypracování smluv s českými a mezinárodními obchodními partnery, upozornění na možná rizika a návrh jejich možné minimalizace.

  • předsmluvní poradenství (jednání o podmínkách transakce, prověřování původu zboží i smluvních partnerů)
  • asistence při vyjednávání podmínek obchodních smluv a jejich příprava či revize (smlouvy s dodavateli a subdodavateli, distributory, zákazníky, servisní smlouvy)
  • zajištění obchodních závazků (zástavní smlouvy, ručení, smluvní pokuta, bankovní záruka)
  • bankovní smlouvy (úvěry, bankovní záruky, akreditivy, dokumentární platby)
  • zastupování ve sporech z obchodních smluv
  • vymáhání pohledávek

Kontaktní osoba JUDr. Pavel Kolesár, Ph.D.