Central European Advisory Group
cz / en / ger / fr / it / esp / rus / 中文

Řešení sporů včetně správy pohledávek

Řešení sporů vč. správy pohled.
 • občanská soudní řízení (včetně exekučních a vykonávacích řízení)
 • zastupování klientů u soudů, rozhodčích soudů
 • spory ze závazkových vztahů
 • spory o náhradu škody
 • pracovněprávní spory
 • nekalosoutěžní spory a spory z porušení práv k duševnímu vlastnictví
 • vymáhání pohledávek
 • správní řízení před orgány veřejné správy

Správa pohledávek

CEAG poskytuje komplexní poradenství v oblasti pohledávek, a to jak při velkém objemu typizovaných pohledávek (pohledávky bankovních institucí, dodavatelsko odběratelské za odbyt zboží), ale též u jednotlivých pohledávek (ze smluv transakčních, o výstavbě aj.).

 • předžalobní posouzení pohledávky s ohledem na pravděpodobnost úspěchu ve sporu
 • vedení portfolia pohledávek, zajištění jejich prodeje či factoringu
 • zastupování klientů ve všech řízeních (civilních, trestních i správních) souvisejících s vymáháním pohledávky
 • pohledávky typizované i jednotlivé

Kontakt: JUDr. Pavel Kolesár, Ph.D.