Central European Advisory Group
cz / en / ger / fr / it / esp / rus / 中文

Správa majetku a dědické právo

Správa majetku a dědické právo

Řízení o dědictví může trvat měsíce, ale i několik let. Od 1.1.2005 získal institut „správce dědictví" novou, širší podobu. Převratná změna spočívá v tom, že je možné, aby zůstavitel ustanovil za svého života osobu dle svého vlastního uvážení (a s jejím souhlasem), která bude spravovat dědictví (pronajímat, udržovat a se souhlasem soudu i prodávat) v průběhu řízení o dědictví. Tak již nemusí ležící dědictví v průběhu řízení chátrat, jak se často dělo.

  • komplexní poradenství v souvislosti s efektivní správou a udržováním majetku, včetně rozhodování o jeho osudu po majitelově smrti, trusty
  • sepis závětí, listin o vydědění a dalších dokumentů (v rámci CEAG i za spolupráce s předními pražskými notáři)
  • ustanovování správce dědictví
  • zastupování v řízení o dědictví před notáři i ve sporech o dědické právo (napadání platnosti závětí apod.)