Central European Advisory Group
cz / en / ger / fr / it / esp / rus / 中文

Vybrané reference z oblasti energetiky

  • Komplexní právní poradenství pro projekt FVE instalovaného výkonu 3MW na Moravě;
  • Komplexní právní poradenství na rozpracovaných projektech FVE s celkovým instalovaným výkonem 9 MW;
  • Komplexní právní poradenství mezinárodní společnosti v projektu větrné energie v Bulharsku;
  • Účast na projektech ČEZ v České republice, které se týkaly například aktualizace a instalace odsiřovacích zařízení financovaných Světovou bankou;
  • Člen týmu v rámci projektu aktualizace a modernizace vysílací sítě a kontrolní sítě napájecích stanic v České republice;
  • Účast v energetických projektech týkajících se konkurzního práva v oblasti centrální a východní Evropy v zastoupení ČEZ a ČEPS;
  • Aktivní účast v rámci novelizace českého energetického práva.