Central European Advisory Group
cz / en / ger / fr / it / esp / rus / 中文

Pro Bono

Věříme v pomoc potřebným a v to, že každý by měl dostat svou šanci. Díky tomu pracujeme na některých vybraných pro bono projektech a nabídli jsme svou podporu tam, kde věříme, že se jedná o dobrou věc. Úspěšní by měli podat pomocnou ruku těm, kteří na svou šanci teprve čekají.

Naše kancelář poskytuje ve vybraných případech pro bono právní služby těm, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a nutně potřebují pomoc. Poskytli jsme v několika případech pro bono právní poradenství zaměstnancům či manažerům v souvislosti s neoprávněným ukončením pracovní nebo manažerské smlouvy, případně lidem, kteří byli vystaveni diskriminaci na pracovišti. V neposlední řadě pomáháme také začínajícím podnikatelům, kteří se zaměřují na společensky odpovědné projekty.

Naše podpora zahrnovala například tyto projekty:

  • Pravidelně umožňujeme pracovní umístění v naší společnosti studentům z dětského domova Kralupy nad Vltavou (www.ddkralupy.cz). Na základě našich zkušeností, kdy jsme opakovaně dali těmto dětem pracovní příležitost ve formě brigád, jsme se v roce 2013 zapojili do projektu Hospodářské komory hl. města Prahy, která ve spolupráci s občanským sdružením Peppermint realizuje projekt "Vzdělávací a motivační program pro děti opouštějící dětské domovy s uplatněním na trhu práce" (www.peppermint-cz.cz/).
  • V roce 2013 jsme také podporili Nadaci Dejme dětem šanci.
  • Účastí na různých akcích podporujeme Nadaci Divoké husy, která se zaměřuje na sociální, zdravotní a humanitární oblasti (www.divokehusy.cz). Poslední taková akce se konala v prosinci 2013 na Náměstí Míru v Praze, kam na vánoční bazar přispěl vybranými dekorativními předměty a šatstvem i kolektiv CEAG.
  • Podpořili jsme občanské sdružení Letní dům, pomáhající dětem a mladým lidem z dětských domovů (www.letnidum.cz).